Zákazník: Neznámý , Přihlášení
Hodnota nákupu: 0,00 Kč

SANITACE - ELEKROREVIZE

Nalezeno záznamů: 2

Elektrorevize

více informací na  www.zdravavoda.cz v sekci "Legislativa"

Kvalitu stáčené vody, vody kterou pijete, ovlivňuje několik faktorů.

- čistitelnost (sanitace) přístroje

- umístění přístroje

- správné používání přístroje

- správný způsob údržby přístroje

Jestliže přístroj není správně umístěn, tzn. není na čistém a větratelném místě, chráněném před přímým slunečním zářením, je blízko tepelných zdrojů, je ve vlhku a tam, kde jsou přítomny těkavé organické látky, je velké riziko vzniku biofilmu, který se může vytvořit na všech plochách, které jsou ve styku s vodou.

Pokud se biofilm vytvoří, voda v zařízení může mít zatuchlou až plesnivou příchuť, problémy budou i s mikrobiologickou kvalitou. Odstraňování biofilmu představuje problém, protože použití běžných dezinfekčních prostředků nebývá úspěšné a obvykle dojde pouze k zahubení mikroorganismů na povrchu biofilmu.

V podstatě jedinou účinnou metodou k likvidaci biofilmu je mechanické vyčištění, proto je u aquamatů kladen velký důraz na čistitelnost (sanitaci) přístroje a pochopitelně na to, aby se přístroj skutečně pravidelně čistil.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem doporučujeme provádět sanitaci přístroje v pravidelných cyklech, nejlépe 1 krát za 4 měsíce provozu. Záleží však na prostředí, ve kterém se přístroj používá. Čím je prostředí prašnější, tím je potřebné provádět sanitaci častěji. Při menším počtu sanitací než 3 do roka nejsme však schopni garantovat kvalitu a chuťovou neutrálnost stáčené vody. Zároveň nejsme schopni v případě menšího počtu sanitací garantovat bezproblémový chod přístroje.

Naše společnost používá speciální vlastní software, kdy náš počítač za Vás hlídá potřebu sanitace vašeho přístroje a my Vás včas na tuto potřebu upozorníme.

Navštíví Vás náš servisní technik, který sanitaci provede. Pokud bude přístroj silně znečištěn, nechá Vám na dobu nezbytně nutnou pro sanitaci náhradní přístroj a Váš přístroj k sanitaci odveze a bude provedena v našem servisu.

    
220,00 AWINMAC - sanitační tablety SODA CLEAN / 10 tablet

Přístroj si můžete vyčistit i sami. Stačí v pravidelných intervalech používat table...

Detail  
490,00 Sanitace výdejníku (aquamatu) MAXI - po celé ČR

100% technika čištění pro zaručenou čistotu Vašeho přístroje.

1) kompletní čiště...

Detail